Oferta coachingu

Zajmuję się:

  • coachingiem menedżerskim – pomagam w radzeniu sobie z trudnościami i wyzwaniami związanymi z prowadzeniem biznesu i zarządzaniem zespołami
  • coachingiem kariery – pomocą w wyborze kierunku rozwoju zawodowego
  • coachingiem zespołów – gdy zespół znajduje się w trudnej sytuacji z powodu wewnętrznego konfliktu, czy poważnego zadania, które wymaga mobilizacji wszystkich sił
  • coachingiem życiowym (life coaching) – gdy ktoś potrzebuje wsparcia, bo czuje, że znalazł się w życiowym martwym punkcie albo na życiowym zakręcie
  • coachingiem osób zagrożonych stresem i wypaleniem zawodowym

W 2009 roku ukończyłem Podyplomowe Studium Coachingu organizowane przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej (obecnie Uniwersytet SWPS) i Laboratorium Psychoedukacji. Moimi klientami są pracownicy korporacji, kadra zarządzająca wszystkich poziomów oraz ludzie, którzy indywidualnie poszukują wsparcia w związku z problemami, z jakimi muszą sobie radzić w życiu osobistym

Przez ponad 20 lat zajmowałem się zarządzaniem. Pracowałem, na różnych stanowiskach menedżerskich w wielkich korporacjach polskich (TVP) i międzynarodowych (Berteslman), w administracji państwowej (MSW) i w organizacjach pozarządowych (UNICEF, FRDL). Dobrze znam wyzwania i trudności związane z kierowaniem ludźmi, organizacjami i problemy związane z funkcjonowaniem w wielkich organizacjach.

Zrealizowałem bardzo wiele projektów szkoleniowych i coachingowych między innymi długoterminowe projekty dla E&Y, Euler Hermes, Xelion, ZUS, Rada Europy (na Ukrainie).

Wcześniej, w latach ’80 byłem wykładowcą akademickim i pracownikiem naukowym w Polskiej Akademii Nauk. Jestem doktorem filozofii i fascynują mnie filozoficzne koncepcje sztuki życia. Prowadzę na ten temat wykłady w Akademii Psychologii Przywództwa (organizowanej przez grupę firm doradczych Values i Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej), na studiach podyplomowych Laboratorium Psychoedukacji oraz na studiach podyplomowych w UMCS.

Stale piszę o filozofii jako sztuce życia w magazynie „Coaching”. Wspólnie z żoną tłumaczmy książki francuskich filozofów (Michael Onfray, Andre Comte-Sponville, Luc Ferry).

Mam akredytację coacha Izby Coachingu, jestem również certyfikowanym konsultantem z zakresu Oceny LVI 360® KaplandeVries.

Swoje zainteresowania i umiejętności związane z pracą z drugim człowiekiem pogłębiam w ramach czteroletniego kursu psychoterapii i psychologii analitycznej (jungowskiej), organizowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologii Analitycznej.

---